HOME

Hoofden Facilitaire Diensten

Verzorgingsinstellingen vzw

Welkom

Fijn dat u interesse hebt in onze vereniging!

 

HFDV staat voor Hoofden Facilitaire Diensten Verzorgingsinstellingen (algemene en universitaire ziekenhuizen, woonzorgcentra, gespecialiseerde instellingen, gehandicaptensector, psychiatrische centra, mengvormen, ...).

Bij facilitaire diensten draait het om alles wat te maken heeft met het verschaffen van materiële voorzieningen en de dienstverlening aan mensen in hun verblijfs- en werksituatie in zorginstellingen.

OVER ONS - DOELSTELLINGEN

 

  • Het bevorderen van de professionele contacten tussen de Hoofden van de Facilitaire Diensten van Verzorgingsinstellingen.
  • Het organiseren van wat nuttig kan zijn voor de ontwikkeling en verbetering van de facilitaire diensten in verzorgingsinstellingen.
  • De samenwerking met verschillende onderwijscentra, om een degelijke opleiding tot verantwoordelijke facilitaire dienst in verzorgingsinstellingen te helpen realiseren.

 

Daarvoor organiseert HFDV een gevarieerd aantal activiteiten:

 

  • Thematische bezoeken aan de instellingen van onze leden.
  • Studiedagen, studiereizen en bedrijfsbezoeken in binnen- en buitenland.
  • Een jaarlijks congres in december.
  • Overleg en samenwerking met de onderwijscentra en de inrichtende overheden.
  • Adviezen met betrekking tot problemen in de facilitaire dienst.
  • Medewerking aan en aanwezigheid op professionele beurzen en seminaries.
  • Publicaties in professionele tijdschriften.

 

Copyright HFDV © All Rights Reserved

CONTACTEER ONS


   HFDV
    p/a UZ Leuven - Facilitaire dienst
    Herestraat 49

    B - 3000 Leuven

    info@hfdv.be

    +32 16 34 74 42

    BTW BE 425.687.270