Welkom,

Het doet ons genoegen dat u interesse hebt in onze vereniging. Via deze website kunt u ons nader leren kennen.

Wij vormen een vereniging van Hoofden Facilitaire Diensten. Bij de facilitaire diensten gaat het om alles wat te maken heeft met het verschaffen van materiële voorzieningen en de dienstverlening aan mensen in hun verblijfs- en werksituatie in zorginstellingen.

Luc Vanhaverbeke,
voorzitter
Terreinen van de facilitaire diensten
 • restauratieve voorzieningen
 • schoonmaak
 • textielverzorging
 • communicatie
 • representatie
 • inkoop en logistiek van facilitaire producten
 • onthaal
 • beveiliging
 • bewaking
 • ...

  • de huisvesting
  • huisvestingsbeleid
  • inrichting
  • ruimte- en terreinbeheer
  • bouwkundig onderhoud
  • energiebeheer
  • afvalverwerking
  • intern transport
  • post
  • ...   

  voor de Privacy policy klik hier