hfdv is partner van

 

Doelstellingen

  • Het bevorderen van de professionele contacten tussen Hoofden Facilitaire Diensten van Verzorgingsinstellingen.
  • Het organiseren van al hetgeen nuttig kan zijn voor de ontwikkeling en verbetering van de facilitaire diensten in verzorgingsinstellingen.
  • De samenwerking met verschillende onderwijscentra, ten einde een degelijke opleiding tot verantwoordelijke facilitaire dienst in verzorgingsinstellingen te helpen realiseren.

Daarvoor organiseert de vereniging HFDV een gevarieerd aantal activiteiten::

  • thematische bezoeken aan de instellingen van onze leden
  • studiedagen, studiereizen en bedrijfsbezoeken in binnen- en buitenland voor de leden van de vereniging
  • een jaarlijks congres in december voor alle geïnteresseerden in de zorgsector.
  • overleg en samenwerking met de onderwijscentra en de inrichtende overheden
  • advies met betrekking tot problemen in de facilitaire dienst
  • medewerking aan en aanwezigheid op professionele beurzen en seminaries
  • publicaties in professionele tijdschriften