VERSLAG  Algemene Leden VERGADERING    2018
Datum:           9 februari
Locatie:           Kortrijk AZ GROENINGEAGENDA

 • Programma
 • Aankomst leden : in Notenhof AZ Groeninge
 • Algemene ledenvergadering : er waren 21 leden aanwezig.  
  • Financieel verslag : door Pieter Declerck, penningmeester
   • Mooie balans met forse stijging
   • 2017 nog niet helemaal afgeboekt.  Kleine afrekeningen komen op budget 2018

Kwijting aan de penningmeester, raad van bestuur en bestuurders commissarissen voor de afgelegde rekening. 

  • Jaarprogramma : door Luc Vanhaverbeke, voorzitter.
   • Terugkijk op 2017 : succesvol congres
   • Plannen om een studiereis te maken naar verdere contreien, ev.  USA
   • Verkiezingen in 2019
  • Missie en doelstellingen van HFDV
  • Wensen van de leden
 • Onthaal Steunende leden - er waren 13 steunende leden aanwezig.  
 • Presentatie Jo Dendauw : Directeur Algemene Facilitaire Diensten, ‘AZ Groeninge in beeld’
 • Presentatie Patrick Meyvaert : Manager Facilitaire Diensten, ‘Cateringconcepten in AZ Groeninge’
 • Rondleiding : rond het gebouw en bezoek Viva Sara
 • Afsluiter