Verslag van het Congres HFDV 14.12.2017
TECHNOLOGISCHE (R)EVOLUTIE
TOEPASSINGEN IN FACILITAIRE DIENSTVERLENING

Tijdens de verwelkoming werden de volgende filmpjes vertoond:

 

In zijn inleiding schetst voorzitter Luc Vanhaverbeke de enorme evolutie die er de laatste decennia heeft plaats gevonden op het vlak van technologie in ons dagelijks leven. Hij verwijst daarbij naar de miniaturisatie die heeft plaats gevonden van de computer, de GSM, de auto. Maar ook op de zorgsector heeft de technologie belangrijke impact: kijk maar naar de robotisering.
Tegelijkertijd is er een knipoog naar de eventuele gevaren die om de hoek komen kijken wanneer de technologie een doel op zich zou worden…

De eerste spreker is Christophe Mouton met “Innovatie in de zorg en zorgondersteuning: Quo Vadis?” . Hierin stelt dhr. Mouton dat de technologie relevant moet blijven en geen doel op zich mag zijn. Hij schetst daarbij een aantal innovaties in de gezondheidszorg, die pakweg 10 jaar geleden enkel tot de verbeelding spraken. De filmpjes zelf geven we hier nog eens mee:

Met “Toekomstige tools voor facilitaire diensten in een digitaliserende wereld” brengt Jan Suykerbuyk een pleidooi om ook in de facilitaire diensten de technologie te gebruiken ten dienste van de facilitaire processen. Hij benadrukt dat de ICT de laatste jaren een verschuiving heeft teweeg gebracht, waarbij technologie meerwaarde crëert voor de klant.
Hij pleit dan ook voor een multidisciplinaire aanpak bij de implementatie van een elektronisch patiëntendossier.
Norman Cleenewerck schetst enkele concrete RFID-toepassingen in de facilitaire diensten van het Jan Ypermanziekenhuis. Daar wordt RFID gebruikt in de biomedische dienst en de zorg voor het assettmanagement van de medische toestellen. Ook temperatuurcontrole van de koelkasten, dwaaldetectie, beheer van de arbeidskledij, communicatie bij agressie en de opvolging van extern patientenvervoer komen aan bod. Tot slot worden de toekomstplannen met RFID toegelicht.

Na de pauze brengt David De Mol een getuigenis van zijn persoonlijke ervaringen wanneer het gaat over de technologische en organisatorische revolutie in de zorg. Hij waarschuwt voor een overdreven focus op de technologie en vraagt om de zorg voor mens niet uit het oog te verliezen.

Meteen de ideale inleiding naar de volgende spreker, Ben Caudron.
Als socioloog waarschuwt hij voor de commerciële belangen van de bedrijven die achter de technologische revolutie zitten.
Net als David De Mol benadrukt Ben Caudron dat het niet om de technologie zelf gaat maar om de zorg voor de mens.

Tot slot was er de gelegenheid tot netwerken tijdens het wandelbuffet.