Teaser Congres HFDV 8.12.2016

RISICOBEHEERSING
voor Facilitaire Managers
(voor de folder klik hier)


Risico's zijn er overal, en in de complexe wereld van de
zorgsector nog meer...
Vaak zijn het de eisen van het medisch korps en de
ziekenhuishygiënisten die gevolgen hebben voor de
dagdagelijkse facilitaire organisatie. Ook voor het behalen
van accreditaties (NIAZ, JCI, SMILEY, …) moet men
sluitende procedures opmaken die zorgen voor
procesoptimalisatie en risicomanagement, want ook daar
staat dit centraal. Naast ziekenhuizen, worden ook de
woonzorgcentra gescoord op diverse criteria, wat leidt
tot publiek toegankelijke informatie rond kwaliteit van
zorg in de breedste zin, inclusief risicobeheersing.
Jammer genoeg leven we ook in een tijd van aanslagen en
rampen. We blikken samen met een crisismanager terug
op de aanslagen van 22 maart en welke gevolgen
deze hebben voor de facilitaire verantwoordelijken van
een ziekenhuis.
Gelukkig zijn facilitaire managers gekend voor hun positief
denken, realiteitszin, hun gezond verstand en
probleemoplossend vermogen. Belangrijk dus dat we
risico's in het juiste perspectief weten te plaatsen, de
kansen op fouten minimaliseren, risico's managen, maar
ook sommige risico's gewoon aanvaarden.