Beschrijving: HFDV_logo_90kb

Healthcare, Brussel (HFDV-bijdrage)
Collega, Henk Vincent, brengt op 12 oktober een interessante lezing met als titel “Bouwen Aan Zorg Interactieve Structuur is de B.A.Z.I.S.”

 

Met de huidige sociaaleconomische context en de uitdagingen van de toekomst voor ogen staan zorginstellingen voor een complexe opdracht.
Hieraan kan ondermeer een passend antwoord worden geboden door het uitbouwen van organisaties die in al hun facetten met de middelen die voorhanden zijn omzichtig maar creatief omspringen.
Hierin wordt zowel ingegaan op het feit dat het fysische gebouw, de organisatiestructuur en de interactieve processturing en -ondersteuning een coherent geheel moeten vormen binnen moderne zorginstellingen.
De toekomst is uitdagend als deze B.A.Z.I.S. vertaald is in zowel de fysische als organisatorische structuur van de instelling.